Księga Bereszit (Rodzaju)

Komentarze do Tory z roku 5778 (2017/2018)

Księga Bereszit (I Księga Mojżeszowa / Rodzaju /Genesis)

  • Bereszit (Rdz 1:1-6:8)

2017.10.14. 1.Moj. 1.1–6.8 BERESZIT

  • Noach (Rdz 6:9-11:32)

2017.10.21. 1.Moj. 6.9–11.32 NOACH

  • Lech Lecha (Rdz 12:1-17:27)

2017.10.28. 1.Moj. 12.1–17.27 LECH LECHA

  • Wajera (Rdz 12:1-17:27)

2017.11.4. 1.Moj. 18.1–22.24 WAJERA