Wyznanie Wiary

WYZNANIE WIARY
GMINY MESJAŃSKIEJ W KROTOSZYNIE

Głęboko ufamy, że ten, który jest Święty i Błogosławiony to B-g jedyny.

On stworzył wszystkie twory i podtrzymuje życie każdej żywej istoty.

W swej mądrości wszystkim kieruje.

Ten, który jest Święty i Błogosławiony jest bezcielesny i z niczym nieporównywalny.

On jest naszym Bogiem, jest Pierwszy i Ostatni. To B-g Awrahama, Icchaka i Israela .

Ten, który jest Święty i Błogosławiony wysłuchuje modlitw i do niego warto się modlić.

Ten, który jest Święty i Błogosławiony  zna wszystkie czyny człowieka i jego myśli.

Ten, który jest Święty i Błogosławiony wynagradza wszystkich czyniących dobro i ukaże wszystkich niegodziwych.

Głęboko ufamy, że wszystkie słowa Proroków są prawdą. Nauka Mosze Rabejnu – Tora, jest prawdą i nigdy nie zostanie zmieniona.

Tora to pisane słowo B-że i jego ustne wyjaśnienie. Prorocy, Pisma i Dobra Nowina są Chelek Tora (częścią Tory).

W Torze zawarta jest wszelka wiedza i prawda oraz najbardziej wzniosłe nauki moralne i etyczne.

Ufamy głęboko, że B-g, chwała Jego Świętemu Imieniu, spełnił obietnice dane przez Proroków i wzbudził Israelowi wybawiciela Jeszuę z Nazaretu, wywyższył go na prawicę Swoją, uczynił Panem i Mesjaszem. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Każdy, kto zaufa w swoim sercu, że B-g wskrzesił Go z martwych i swoimi ustami wyzna, że Jeszua jest Panem, będzie zbawiony.

W Mesjaszu Jeszui człowiek doświadcza nawrócenia, a w chrzcie w Jego imię odpuszczenia grzechów. Staje się nowonarodzonym człowiekiem B-żym. Oczekujemy Jego powtórnego przyjścia w chwale, gdy przyjdzie do Syjonu i do nawróconych synów Jaakowa. Przyjdą Go słuchać wszystkie narody i wpoi każdemu bojaźń B-żą.

On zbuduje Świątynię. Ludy Ziemi zobaczą, że B-g uświęca Israela.

Ufamy głęboko, że B-g, Chwała Jego Świętemu Imieniu, daje narodom udział w zbawieniu Israela, który jest drogocennym, wybranym ludem B-żym.

Kiedyś byliśmy poza Mesjaszem, obcy względem społeczności Israela , nie mający nadziei ani B-ga na tym świecie. Zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo oliwne Israela. Wraz z nimi budujemy duchowy dom, którego fundamentem jest Jeszua Hamaszijah, On jest pokojem naszym.

Ufamy, że w Panu naszym Jeszui, każdy nawrócony człowiek otrzymuje pieczęć i zadatek Ducha Świętego.

Głęboko ufamy, że Święty Błogosławiony pamięta o wszystkich śpiących w prochu ziemi. Nastanie czas wskrzeszenia z martwych, kiedy taka będzie wola B-ga. Niech Jego Imię będzie Błogosławione na zawsze i na wieki.

Amen, Sela.

Gemilut Chasadim (czyniący dobroczynność)

A to są micwy (przykazania), które wprowadzają człowieka w przyszły świat:

  1. Gościnność
  2. Pomoc ubogim
  3. Odprowadzanie zmarłych
  4. Odwiedzanie chorych
  5. Pocieszanie żałobników
  6. Wyposażanie ubogich panien