Księga Bereszit (Rodzaju)

Komentarze do Tory z roku 5778 (2017/2018)

Księga Bereszit (I Księga Mojżeszowa / Rodzaju / Genesis)

  • Chaje Sara (Rdz 23:1–25:18)